Rengøring af solceller

Snavs hæmmer energiudbyttet fra solen
Selvom solcelleanlæg på taget typisk er placeret med en sådan hældning, at det meste støv og skidt ikke kan lægge sig, vil der stadig over tid samle sig meget naturligt skidt på solcellepanelerne. Og selvom en god regnskylle vil rense en del af støvet væk, kan det ikke fjerne det indgroede skidt.

Støv og skidt på solcellepaneler hæmmer energiproduktionen og dermed dit udbytte. Ifølge eksperter kan skidt på solcellerne nedsætte ydeevnen med op til 30%, i nogle tilfælde endda mere.

Det er altså vigtigt at vedligeholde sine solceller. Vi anbefaler, at du får dem renset cirka en gang om året.

Hurtig, effektiv og skånsom rengøring
Melchior rengør dit solcelleanlæg hurtigt, effektivt og skånsomt, uden at skade solcellepanelernes overflade eller dit tag.

Renset, kalkfrit vand
Med vores rentvandsanlæg renser vi vandet for kalk og andre større partikler, inden vi bruger det til solcellevask. Det betyder, at når vi rengør dine solceller, benytter vi udelukkende vi udelukkende kalkfrit vand, så hverken dine solceller eller miljøet lider overlast. Det kalkfrie vand er nemlig ikke bare skånsomt for miljøet, det er også godt for solcellepanelerne, da det ikke ridser eller efterlader striber, som kan forhindre fuld udnyttelse af solenergien.

Rengøring fra jorden
Arbejdet udføres med specielt udstyr, hvorved arbejdet kan udføres fra jorden, så solcellerne – eller dit tag – ikke beskadiges. Vi renser langt de fleste solcellepaneler fra jorden med vores teleskopstænger. Så undgår du revnede tagsten, skader på tagrender og andet, som ellers kan være en naturlig følge af at færdes på taget.

Få et godt tilbud - og rene solceller
Få det optimale udbytte af dine solceller – bestil en solcellevask!

Ring eller skriv for mere information eller et uforpligtende tilbud.

Top