GDPR vedr. kunder.


Til vores kunder
Som led i indgåelsen af en aftale om køb af vores produkter og services behandler Melchior A/S en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger. Melchior A/S er såkaldt ”dataansvarlig”.


Vores kontaktoplysninger er:
Melchior A/S
Søparken 28, 7500 Holstebro
T: 9742 7788
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CVR-nr: 14735097
 
Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne kommunikere optimalt med dig i samarbejdets periode samt at kunne udstede faktura på arbejdet til dig.


Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af vores arbejde på dine førnævnte projekter i henhold til købsaftalen. Desuden sker behandlingen i henhold til samme forordnings artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for, at vi kan gennemføre leverancer til dig.
Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet eller overladt til andre, hverken private eller offentlige myndigheder.
Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.


Melchior A/S vil opbevare/gemme dine personoplysninger så længe, det er af betydning for vore forretningsgange og i henhold til de relevante regler om forældelse af formuekrav.
Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Melchior A/S behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig).
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling.
  • Retten til indsigelse.
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Såfremt du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte vores kontor på tlf. 31120077.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Melchior A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.


Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.


Med venlig hilsen
Melchior A/S